PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Hejtman Pardubického kraje navštívil Heřmanův Městec

Publikováno: 12.1.2015

Hejtman Pardubického kraje navštívil Heřmanův MěstecV pátek 9. ledna navštívil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Heřmanův Městec. Společně se starostou města Josefem Kozlem a místostarostou Otakarem Volejníkem debatovali především nad dopravní situací města.

Obchvat města je věcí budoucnosti, nesmí se na něj však zapomínat

Hlavní průtah městem, tedy silnice první třídy I/17, rok od roku navyšuje průjezd automobilů a jak město, tak ŘSD i kraj si tuto skutečnost uvědomují. Již v roce 2009 byla zpracována studie ŘSD, která počítá s městským obchvatem tzv. severní cestou (prohlédněte si studii ŘSD zde). Rovněž územní plán města je na toto dopravní řešení připraven a jak ubezpečil pan hejtman, i kraj si uvědomuje situaci v jaké se město Heřmanův Městec nachází.

Vzhledem k tomu, že realizace obchvatu je běh na velmi dlouhou trať, tak je třeba řešit kroky, které městu situaci alespoň v některých fázích uleví a vylepší. "Shodli jsme se na dílčích krocích, které můžeme při vzájemné koordinaci realizovat, případně napomoci realizaci jak z iniciativy kraje, tak města," uvedl po jednání starosta Josef Kozel.

Mezi první kroky tak bude patřit:

  • v koordinaci s ŘSD bezpečnější vyznačení všech přechodů na I/17 na území města (nasvícení, zpomalovací červené brzdné pásy, leddiodová zvýraznění)
  • zpomalení průjezdnosti silnice 2.třídy II/341 od hrany místní části Chotěnice po křižovatku s I/17
  • vybudování kruhového objezdu na křížení silnic I/17 a II/341 v lokalitě Nový Dvůr
  • přesun autobusového nádraží z náměstí Míru včetně řešení parkovacích stání v novém umístění (zde je to nyní ve fázi studie a jednání s vlastníky pozemků) - principem přesunu by však bylo zachování autobusových zastávek na náměstí pro nástup i výstup všech spojů

"Jsem velice rád, že jsme s panem hejtmanem našli společnou řeč a že nám v naší snaze vyjádřil plnou podporu. Musím ocenit jeho přístup k městu a novému vedení radnice. V další fázi by měla následovat ještě v lednu už přímá jednání s Ing. Bohumilem Vebrem z ŘSD. Věřím, že s deklarovanou podporou kraje se nám podaří naše představy přiblížit k cíli," upřesnil starosta města Josef Kozel.

Synagoga a galerie Cyrany je chloubou

Po pracovním jednání pan hejtman neodmítl pozvání do nedaleké židovské Synagogy a galerie Cyrany. "Věděli jsme, že je pan hejtman milovník historie a umění a tak se tyto prostory vysloveně nabízely. Jsme moc rádi, že jsme tímto pozváním kápli do noty," přibližuje místostarosta města Otakar Volejník a pokračuje: "Z původní dvacetiminutovky se stala hodina a pan Netolický nešetřil chválou jak na prosotry synagogy, tak nad unikátní sbírku umění. Na závěr nám slíbil, že se do Heřmanova Městce ještě tento rok velice rád vrátí. Minimálně na podzimní heřmanoměstecké slavnosti, kde nám nabídl záštitu, což si velice považujeme".» zpět na titulní stranu