PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Městský web rozšířuje informace z činnosti samosprávy

Publikováno: 14.1.2015

Městský web rozšířuje informace z činnosti samosprávyInformace zveřejňované na městském webu jsou postupně rošiřovány. Seznamte se s těmi nejnovějšími.

Po podzimních volbách byl web doplněn nejen o nová data, které volby přinesly (složení zastupitelstva, Rady města, výbory zastupitelstva včetně osadních, komise rady, či Redakční rada Leknínu), ale připravuje se rovněž zveřejňování dokumentů z jednání těchto složek samosprávy města.

Mezi první změny se řadí zveřejňování nejen usnesení z jednání, ale i kompletních zápisů z jednání zastupitelstva a zápisů z jednání Rady města.

Novinkou jsou přehledné a dopředu definované termíny pro jednání Rady města, zastupitelstva města a také tzv. Otevřené kanceláře starosty. Dopředu tak můžete směřovat své podněty k jednotlivým složkám samosprávy tak, aby byly zřejmé termíny pro projednávání. V případě Rady města je třeba podklady předkládat vždy do čtvrtku předcházejícím před samotným jednáním, které je zpravidla každou druhou středu v podvečerních hodinách.

Kalendář starosty je dalším z nových prvků otevřené radnice. Je průběžně aktualizován a můžete se zde získat obrázek o probíhajícíh jednání a činnosti starosty města.

Pro uživatele FACEBOOKU je vytvořen oficiální profil města, který již nyní sleduje více než 500 uživatelů.

Zároveň probíhají technická šetření pro další rozšíření zveřejňovaných informací, ať již to jsou kalendáře obsazenosti městských prostor (multifunkční centrum, synagoga, židovský dvojdomek, sportoviště,...), tak i například veřejný registr městského majetku.

Sledujte proto pečlivě náš městský web a městský facebook. I nadále připravujeme jeho další rozvoj.» zpět na titulní stranu