PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Místní poplatky v roce 2015

Publikováno: 9.12.2014

Místní poplatky v roce 2015Místní poplatky ze psů a za komunální odpad zůstávají v příštím roce 2015 beze změny ve stejné výši. Z důvodu účetní závěrky se poplatky přijímají nejdříve od 12.1.2015.

Poplatek ze psů dle OZV č. 6/2010

Splatnost: do 28.2.2015

Poplatek platí držitel psa strvalým pobytem na území městaHeřmanův Městec:

- rodinný dům: za 1. psa 144 Kč, každý další pes 216 Kč;

- ostatní domy: za 1. psa 720 Kč, každý další pes 1.080 Kč.

Pobírá-li držitel psa důchod, který je jediným zdrojem jeho příjmů, činí sazba:

- rodinný dům: za 1. psa 72 Kč, každý další pes 108 Kč;

- ostatní domy: za 1. psa 200 Kč, každý další pes 300 Kč.


Poplatek za komunální odpad
dle OZV č. 2/2013, ve znění OZV č. 2/2012

Splatnost: do 31.3.2015

Poplatek platí občané s trvalým pobytem na území města, cizinci a vlastníci bytů a domů, ve kterém není přihlášena kpobytu žádná fyzická osoba.

Sazba: 550 Kč/osoba/rok

Vlastníci bytů, domů a rekreačních objektů: 550 Kč/objekt/rok

Poplatky je možné uhradit:

- vhotovosti na pokladně městského úřadu – přízemí;

- složenkou, kterou je možné vyzvednout na pokladně;

- převodem na účet města dle údajů na složence.

Dotazy ohledně poplatků Vám zodpovíme také telefonicky na č. 469660 346 nebo na e-mailové adrese: marcakova@mesto-hm.cz.» zpět na titulní stranu