PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Místní poplatky v roce 2016

Publikováno: 17.12.2015

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů zůstávají v příštím roce 2016 beze změny ve stejné výši.

Odpady:
Poplatek: 550,- Kč/rok/poplatník
Splatnost: do 31.3.2016
Poplatek platí každá fyzická osoba, která má ve městě Heřmanův Městec trvalý pobyt, cizinci s vybranými typy pobytů; dále fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou kindividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena kpobytu žádná fyzická osoba.
Psi:

Sazba poplatku
1. pes
2. a další pes
Rodinný dům
144 Kč
216 Kč
Bytové domy
720 Kč
1 080 Kč
Důchodci
1. pes
2. a další pes
Rodinný dům
72 Kč
108 Kč
Bytové domy
200 Kč
300 Kč

Splatnost: do 28.2.2016
Způsob úhrady:
· vhotovosti na pokladně MěÚ – přízemí;
· složenkou, kterou je možné vyzvednout na pokladně (MěÚ nerozesílá);
· převodem na účet města dle údajů na složence.
Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu (dále jen plátce). Plátce je povinen sdělit správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to: jména, příjmení, data narození a trvalý pobyt osob, zakteré poplatek hradí.
Další dotazy ohledně poplatků Vám zodpovíme také telefonicky na č. 464603 509 nebo na e-mailové adrese: adela.dostalova@mesto-hm.cz.


» zpět na titulní stranu