PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb.

Publikováno: 10.11.2014

Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb.Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les

Upozornění na vyhlášku č. 222/2014 Sb., kterou se mění režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les

Upozorňujeme, že od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. a režim povolování a kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m² opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb. Vlastníci pozemků o povolení takového kácení musí žádat. To se však netýká velkých ovocných stromů rostoucích na pozemcích vzastavěném území, evidovaných vkatastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň za předpokladu, že nejsou součástí významného krajinného prvku, památným stromem nebo součástí stromořadí.

Stavební úřad» zpět na titulní stranu