PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Co je akce Kniha mého srdce ?

Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad „Kniha mého srdce“ (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Jedná se o formát pořadu, který uvedla v roce 2003 britská BBC pod názvem „The Big Read“ (www.bbc.co.uk/bigread). Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaných knihám. Cílem celé akce není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven. V roce 2004 organizoval SKIP podobné celostátní hlasování pod názvem „Moje kniha“ (www.mojekniha.cz). Knihovny bez podpory největších médií získaly tehdy více než 93 000 hlasů.

Důležitou úlohou knihoven bude především podpora hlasování. Zde knihovny mohou zejména:

  • Propagovat pořad KMS mezi návštěvníky knihovny i mezi obyvateli obce nebo zaměstnanci instituce, ve které knihovna působí, získat pro podporu akce KMS co nejvíce pracovníků knihovny i jejich rodin a co nejvíce lidí přesvědčit, aby na anketu odpověděli (hlasovali).
  • Umístit logo KMS a odkaz na anketu na webové stránky knihovny; umístit informace o KMS a plakáty u výpůjčních pultů, ve studovnách a poskytnou návštěvníkům informace o průběhu a výsledcích ankety.
  • Nabídnout návštěvníkům možnost hlasovat prostřednictvím internetu v knihovně a případně jim při tom pomoci; nabídnout možnost vyplnit a odevzdat anketní lístek v papírové podobě v prostorách knihovny.
  • Navázat spolupráci se školami, nemocnicemi, domovy důchodců, muzei, galeriemi, archivy apod., a podpořit zde hlasování.
  • Získat osobní podporu populárních osobností, sportovců, politiků, spisovatelů, knihkupců, vydavatelů a vyzvat je k vyslovení názoru na oblíbenou knihu.

Česká televize vydá ku příležitosti pořadu KMS anketní lístky, záložky a plakáty ve formátu A2, které budou ve spolupráci se SKIP a knihovnami distribuovány do co největšího počtu knihoven. Pořad KMS bude mít samostatnou webovou stránku, na které budou zveřejňovány aktuální informace, diskuse a multimediální pořady k jednotlivým knihám a autorům. Hlavními garanty za spolupráci s KMS budou vedle SKIP také Národní knihovna ČR, Městská knihovna v Praze a Knihovna J. Mahena v Brně a krajské knihovny. Otevře se také možnost spolupráce s regionálními redakcemi Českého rozhlasu.

Spolupráce na KMS bude pro knihovny velkou šancí dokázat, že jsou funkční, rychle a pozitivně reagující sítí informačních institucí a že jejich prostřednictvím je možno získat názor/hlas velké části veřejnosti. Je to ovšem také ojedinělá šance k jejich mediální prezentaci a současně příležitost přesvědčit celostátní „velká“ média o výhodnosti spolupráce s knihovnami.