PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Důležitá telefonní čísla

Úřady

Městský úřad v Heřmanově Městci - spojovatelka +420 469 660 340
Kontaktní místo státní sociální podpory +420 469 695 155
Finanční úřad - spojovatelka +420 469 650 111

Důležité instituce, společnosti, podniky a zařízení

Pošta +420 469 696 296
Policie ČR - obvodní oddělení +420 469 696 112
Vodovody a kanalizace +420 469 695 129
Železniční stanice HM - informace +420 469 696 136
Český kynologický svaz ZO (psí útulek) +420 469 696 285
Národní hřebčín +420 469 696 389

Bankovní ústavy

Komerční banka +420 469 695 933
+420 469 695 931
Česká spořitelna +420 469 669 211

Pečovatelská služba a ústavy sociální péče

Dům s pečovatelskou službou +420 469 695 161
Domov pro seniory Heřmanův Městec (zřizovatel: Město Heřmanův Městec) +420 469 660 278
Domov pro seniory (zřizovatel: hlavní město Praha) +420 469 695 121
+420 469 695 172

Rekreace a turismus

Autokempink Konopáč +420 469 695 117
+420 469 695 118
Informační centrum +420 469 625 147

Hasiči

Hasičská zbrojnice +420 469 696 539
Ohlašovna požárů - Milan Trpkoš +420 606 690 328

Kulturní a sportovní zařízení

Kino Mír +420 469 696 405
Knihovna +420 469 312 170
Sportovní hala +420 469 695 132
Sokolovna +420 469 695 791

Školská zařízení

Školy - základní škola +420 469 695 101
+420 469 630 089
- základní umělecká škola +420 469 696 291
- základní škola praktická +420 469 696 118
Mateřská škola - jiráskova ul. +420 469 695 153
- jonášova ul. +420 469 695 100
Dům dětí a mládeže +420 469 695 632
+420 469 625 947

Lékaři

Praktičtí lékaři - MUDr. Alena Jiroutková +420 469 696 333
- MUDr. Michal Bareš +420 469 696 356
- MUDr. Zemek +420 774 696 358
Dětští lékaři: - MUDr. Julius Slezák +420 469 695 633
- MUDr. Jarmila Kadlčíková +420 469 696 602
Gynekologie: - MUDr. Miroslav Müller +420 469 696 178
Stomatologie: - MUDr. Marie Kudláčková +420 469 696 332
- MUDr. Luboš Kučera +420 469 697 153
- MUDr. Bohumil Kolář +420 469 695 861
Rehabilitace +420 469 696 384
Veterinární služba: - MVDr. Lucie Lorencová +420 604 793 769
- MVDr. Josef Michalec +420 732 471 415

Pohřební služby

Pohřební služba Charon +420 469 697 133
Pohřební služba Josef Vostrovský +420 469 696 394