PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ



PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Veřejné zakázky města H. Městec- stav ke dni 23.03.2018

Rok 2015

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
03.04.15Snížení energetické náročnosti sokolovny v Heřmanově Městci[pdf, 884.25 kB]
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení 
Petr Novák
03.04.15Snížení energetické náročnosti DDM Ježkovka v Heřmanově Městci[pdf, 867.13 kB]
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
Petr Novák
03.03.15Vytvoření loga a logotypu Heřmanoměsteckých podzimních slavností[pdf, 327.36 kB]
Město Heřmanův Městec vyhlašuje veřejnou soutěž - vytvoření loga a logotypu Heřmanoměsteckých podzimních slavností 
Petr Novák
03.03.15Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace v budově Základní umělecké školy v Heřmanově Mě[zip, 1,688.35 kB]
Zadávací dokumentace 
Petr Novák
03.03.15Projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace v budově Základní umělecké školy v Heřmanově Mě[pdf, 126.86 kB]
Výzva k podání nabídky 
Petr Novák

Rok 2014

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
30.09.14Obnova rybníka Martin[pdf, 243.43 kB]
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
Petr Novák
17.09.14Město Heřmanův Městec, optimalizace vodního režimu – studie revitalizace území[pdf, 27.92 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
17.09.14Svoz odpadu v Heřmanově Městci – vypracování zadávací dokumentace a zajištění výběru dodavatele[pdf, 32.91 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
17.09.14Rekonstrukce č.p. 801 v Heřmanově Městci[pdf, 32.10 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
17.09.14Herní prvky na dětské hřiště Konopáč[pdf, 29.79 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
17.09.14Výměna krytiny domu č.p. 806/807 v Havlíčkově ulici v Heřmanově Městci[pdf, 31.60 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
17.09.14Oprava sociálního zařízení v budově mateřské školy, ul. Jonášova č.p. 726, Heřmanův Městec[pdf, 31.52 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
17.09.14Přístavba hasičské zbrojnice Chotěnice[pdf, 30.34 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
17.09.14Poskytování bezpečnostních služeb po dobu konání pouti[pdf, 30.96 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
11.09.14Snížení energetické náročnosti budov DDM a sokolovny v Heřmanově Městci - soubor projekčních služeb[pdf, 276.61 kB]
Výzva k podání nabídky 
Petr Novák
10.07.14Rekonstrukce č.p. 801 v Heřmanově Městci[pdf, 90.79 kB]
Dodatečná informace č. 2 
Petr Novák
10.07.14Rekonstrukce č.p. 801 v Heřmanově Městci[pdf, 148.80 kB]
Dodatečná informace č. 1 
Petr Novák
03.07.14Herní prvky na dětské hřiště Konopáč[pdf, 106.58 kB]
Výzva k podaní nabídky 
Petr Novák
27.06.14Koordinátor BOZP na investiční akci „Rekonstrukce čp 801 na č.p.p. 466/3 v Heřmanově Městci na MÚ“[pdf, 124.48 kB]
Výzva k podání nabídky 
Petr Novák
24.06.14Rekonstrukce č.p. 801 v Heřmanově Městci[pdf, 114.76 kB]
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky na stavební práce. 
Petr Novák
16.06.14Město Heřmanův Městec, optimalizace vodního režimu - studie revitalizace území[pdf, 543.64 kB]
Dodatečná informace č. 2 - odpověď na dotazy uchazeče 
Petr Novák
05.06.14Město Heřmanův Městec, optimalizace vodního režimu - studie revitalizace území[zip, 74.21 kB]
Dodatečná informace č. 1 - oprava zadávací dokumentace 
Petr Novák
04.06.14Město Heřmanův Městec, optimalizace vodního režimu - studie revitalizace území[zip, 1,907.32 kB]
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 
Petr Novák
04.06.14Svoz odpadu v Heřmanově Městci – vypracování zadávací dokumentace a zajištění výběru dodavatele[zip, 1,415.97 kB]
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 
Petr Novák
29.05.14Odstranění pařezů na pozemcích v majetku Města Heřmanův Městec[pdf, 41.13 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
29.05.14Rekonstrukce č.p. 801 – zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky 2[pdf, 31.16 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
29.05.14Rekonstrukce č.p. 801 – zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky[pdf, 39.34 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
29.05.14Úprava podlahy v sále městského kina, nám. Míru 177 v Heřmanově Městci[pdf, 30.55 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
29.05.14Výroba a montáž altánu do dvorní části Domu s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí č.p. 950, He[pdf, 31.62 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
29.05.14Realizace míst pro přecházení v sídlišti U Bažantnice v Heřmanově Městci[pdf, 30.24 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
29.05.14Oprava schodišť v areálu Mateřské školy, ul. Jiráskova č.p. 842, Heřmanův Městec[pdf, 31.17 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
29.05.14Oprava cest v městských lesích[pdf, 28.36 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
20.05.14Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v Heřm. Městci 4[pdf, 38.52 kB]
Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
Petr Novák
13.05.14Výměna krytiny domu č.p. 806/807 v Havlíčkově ulici v Heřmanově Městci[pdf, 39.74 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení 
Petr Novák
05.05.14Rekonstrukce č.p. 801 – zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky 2[pdf, 93.01 kB]
Doplňující informace č.1 
Petr Novák
30.04.14Rekonstrukce č.p. 801 – zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky 2[zip, 281.54 kB]
Výzva k podání nabídky 
Petr Novák
14.04.14Oprava sociálního zařízení v budově Mateřské školy, ul. Jonášova č.p. 726, Heřmanův Městec[pdf, 38.04 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k podání cenové nabídky 
Petr Novák
14.04.14Přístavba hasičské zbrojnice Chotěnice[pdf, 39.57 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k podání cenové nabídky 
Petr Novák
31.03.14Poskytování bezpečnostních služeb[pdf, 65.76 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k podání cenové nabídky  
Petr Novák
31.03.14Odstranění pařezů na pozemcích v majetku Měswta Heřmanův Městec[pdf, 39.63 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k podání cenové nabídky 
Petr Novák
31.03.14Výroba a montáž altánu do dvorní části Domu s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí č.p. 950[pdf, 39.40 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k podání cenové nabídky 
Petr Novák
31.03.14Oprava cest v městských lesích[pdf, 38.54 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k podání cenové nabídky 
Petr Novák
17.03.14Stavební úpravy v prostoru autobusové zastávky Heřmanův Městec, žel.st.[pdf, 114.57 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k podání cenové nabídky 
Petr Novák
05.03.14Rekonstrukce č.p. 801 – zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky[zip, 281.95 kB]
Výzva k podání nabídky 
Petr Novák
03.03.14Realizace míst pro přecházení v sídlišti U Bažantnice v Heřmanově Městci[pdf, 48.61 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky 
Petr Novák
03.03.14Oprava vstupních schodišť v areálu Mateřské školy, ul. Jiráskova č.p. 842, Heřmanův Městec[pdf, 47.54 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky 
Petr Novák
10.02.14Úprava podlahy v sále městského kina, Náměstí Míru 177 v Heřmanově Městci[pdf, 65.01 kB]
Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky 
Petra Kratochvílová

Rok 2013

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
31.12.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 44.30 kB]
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 801 v Heřmanově Městci 
Petr Novák
31.12.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 53.67 kB]
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v Heřmanově Městci 3 
Petr Novák
31.12.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 54.20 kB]
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v Heřmanově Městci 2 
Petr Novák
31.12.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 54.29 kB]
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v Heřmanově Městci 
Petr Novák
25.10.13Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku[pdf, 472.07 kB]
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v Heřmanově Městci 4 
Petr Novák
09.10.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 32.08 kB]
Oprava chodníku v ul. Barákova v Heřmanově Městci (od č.p. 493 k č.p. 725) 
Petr Novák
27.09.13Dodatečné informace č.3 k veřejné zakázce[pdf, 414.04 kB]
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 801 v Heřmanově Městci 
Petr Novák
23.09.13Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku[pdf, 472.09 kB]
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v Heřmanově Městci 3 
Petr Novák
23.09.13Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce[pdf, 805.40 kB]
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 801 v Heřmanově Městci 
Petr Novák
13.09.13Dodatečné informace č.1 k veřejné zakázce[pdf, 751.88 kB]
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 801 v Heřmanově Městci  
Petr Novák
10.09.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 32.56 kB]
Snížení energetické náročnosti budov Domova pro seniory Heřmanův Městec 
Petr Novák
10.09.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 30.98 kB]
Rekonstrukce krovu hasičské zbrojnice, Heřmanův Městec – Konopáč 
Petr Novák
10.09.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 30.53 kB]
Manipulační řády a dokumentace rybníků města Heřmanův Městec 
Petr Novák
10.09.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 45.28 kB]
Realizace míst pro přecházení v ul. Veselá, ul. Zahradní a U Bažantnice v Heřmanově Městci 
Petr Novák
10.09.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 32.24 kB]
Oprava oplocení areálu technické skupiny při MěÚ Heřmanův Městec, V Lukách č.p. 963, Heřmanův Městec 
Petr Novák
03.09.13Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku[pdf, 153.26 kB]
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v Heřmanově Městci 2 
Petr Novák
02.09.13Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku[pdf, 476.49 kB]
Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 801 v Heřmanově Městci 
Petr Novák
29.08.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 67.35 kB]
Oprava chodníku v ul. Barákova v Heřmanově Městci (od č.p. 493 k č.p. 725) 
Petr Novák
19.08.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 32.56 kB]
Oprava vnější omítky budoy Základní školy praktické a speciální, Masarykovo náměstí č.p. 46, Heřmanův Městec 
Petr Novák
15.08.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 42.28 kB]
Oprava části vnitřních rozvodů vody a kanalizace v budově Domova pro seniory, U Bažantnice č.p. 63, Heřmanův Městec 
Petr Novák
09.08.13Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku[pdf, 472.04 kB]
Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - Omezení prašnosti z plošných zdrojů v Heřmanově Městci 
Petr Novák
16.07.13Zadávací dokumentace veřejné zakázky[zip, 874.02 kB]
Manipulační řády a dokumentace rybníků města Heřmanův Městec 
Petr Novák
16.07.13Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku[pdf, 131.18 kB]
Manipulační řády a dokumentace rybníků města Heřmanův Městec 
Petr Novák
10.07.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 48.05 kB]
Výměna oken na budově Základní školy praktické a speciální, Masarykovo náměstí č.p. 46, Heřmanův Městec 
Petr Novák
10.07.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 31.28 kB]
Oprava chodníku podél č.p. 729-731 v ul. Jiráskova v Heřmanově Městci 
Petr Novák
10.07.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 44.67 kB]
Oprava chodníku v areálu Mateřské školy, ul. Jiráskova č.p. 842, Heřmanův Městec 
Petr Novák
10.07.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 32.18 kB]
Oprava střešního pláště přístavby Základní školy praktické a speciální, Masarykovo náměstí č.p. 46, Heřmanův Městec 
Petr Novák
03.07.13Dodatečná informace k výzvě na veřejnou zakázku[pdf, 56.05 kB]
Rekonstrukce krovu hasičské zbrojnice, Heřmanův Městec - Konopáč  
Petr Novák
24.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 30.19 kB]
Oprava rozvodů elektro v budově č.p. 586, klubovna „Junák“, Heřmanův Městec 
Petr Novák
19.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 31.60 kB]
Oprava sociálního zařízení v budově Mateřské školy, ul. Jonášova 726, Heřmanův Městec 
Petr Novák
19.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 38.71 kB]
Oprava vnějšího pláště budovy technické skupiny při MěÚ Heřmanův Městec, V Lukách č.p. 963, Heřmanův Městec 
Petr Novák
19.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 30.77 kB]
Oprava vstupní brány a oplocení areálu psího útulku v Heřmanově Městci 
Petr Novák
19.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 31.82 kB]
Oprava vstupního schodiště do budovy Domu dětí a mládeže v Heřmanově Městci 
Petr Novák
13.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 33.23 kB]
Oprava chodníku v ul. Barákova v Heřmanově Městci (od č. p. 432 k č. p. 151 + vstupní chodník k bráně kostela P. Marie) 
Petr Novák
13.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 32.07 kB]
Oprava chodníku v ul. Hálkova v Heřmanově Městci (od č. p. 411 k odbočce ul. Na Skalce) 
Petr Novák
13.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 39.51 kB]
Odstranění pařezů na pozemcích v majetku Města Heřmanův Městec 
Petr Novák
13.06.13Informace o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku[pdf, 30.61 kB]
Vymalování společných prostor v Domě s pečovatelskou službou, Masarykovo náměstí 950, Heřmanův Městec 
Petr Novák
12.06.13Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku[pdf, 189.53 kB]
Rekonstrukce krovu hasičské zbrojnice, Heřmanův Městec - Konopáč 
Petr Novák
06.05.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 65.87 kB]
Oprava chodníku v areálu Mateřské školy Jiráskova 
Petra Kratochvílová
06.05.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 56.40 kB]
Oprava rozvodů elektro v budově čp. 586, klubovna "Junák" 
Petra Kratochvílová
06.05.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 67.28 kB]
Realizace míst pro přecházení v ul. Veselá, ul. Zahradní a U Bažantnice 
Petra Kratochvílová
06.05.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 57.63 kB]
Oprava vnějšího pláště budovy technické skupiny 
Petra Kratochvílová
22.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 58.72 kB]
Oprava vnější omítky budovy ZŠP a ZŠS 
Petra Kratochvílová
22.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 66.52 kB]
Výměna oken na budově ZŠP a ZŠS 
Petra Kratochvílová
22.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 62.71 kB]
Oprava střešního pláště přístavby ZŠP a ZŠS 
Petra Kratochvílová
22.04.13Oznámení o vypsání výběrového řízení [pdf, 71.21 kB]
Oprava chodníku podél čp. 729 - 731 
Petra Kratochvílová
22.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 63.94 kB]
Oprava oplocení areálu technické skupiny 
Petra Kratochvílová
22.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 56.10 kB]
Oprava části vnitřních rozvodů vody a kanalizace v budově DpSDpS 
Petra Kratochvílová
10.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 58.07 kB]
Oprava vstupní brány a oplocení areálu psího útulku 
Petra Kratochvílová
10.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 59.72 kB]
Oprava sociálního zařízení v budově MŠ Jonášova 
Petra Kratochvílová
10.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 63.01 kB]
Oprava schodiště do budovy DDM 
Petra Kratochvílová
05.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky [pdf, 68.13 kB]
Oprava chodníku v ul. Barákova  
Petra Kratochvílová
05.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky [pdf, 65.46 kB]
Oprava chodníku v ul. Hálkova 
Petra Kratochvílová
05.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky[pdf, 53.63 kB]
Odstranění pařezů  
Petra Kratochvílová
05.04.13Výzva k účasti ve výběrovém řízení a k předložení cenové nabídky [pdf, 57.29 kB]
Vymalování společných prostor v DPS 
Petra Kratochvílová