PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Záměry města Heřmanův Městec- stav ke dni 23.03.2018

Rok 2015

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
27.04.15Záměr města č. 20/2015[pdf, 52.67 kB]
pronájem části pozemku p.č. 1876/7 v Konopáči 
Monika Erbenová
27.04.15Záměr města č. 19/2015[pdf, 71.81 kB]
zřízení věcného břemene s RWE s.r.o. - pozemky p.č. 2327, 2092/3 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
16.04.15Záměr města č. 18/2015[pdf, 69.41 kB]
směna pozemků - ulice U Bažantnice, Havlíčkova 
Monika Erbenová
16.04.15Záměr města č. 17/2015[pdf, 21.20 kB]
pronájem pozemku p.č. 1104/30 ozn. díl ,,A2" - sídliště V Lukách 
Monika Erbenová
13.04.15Záměr města č. 16/2015[pdf, 23.49 kB]
pronájem pozemku st. 1115 k.ú. Heřmanův Městec - pozemek pod garáží 
Monika Erbenová
01.04.15Záměr města č. 15/2015[pdf, 31.05 kB]
zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce a.s., Děčín (ul. Hálkova st. 812) 
Monika Erbenová
01.04.15Záměr města č. 14/2015[pdf, 29.37 kB]
zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce a.s. Děčín (p. Jirák) 
Monika Erbenová
27.03.15Záměr města č. 13/2015[pdf, 25.31 kB]
pronájem části pozemku p.č. 1104/9 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
27.03.15Záměr města č. 12/2015[pdf, 8.85 kB]
pronájem pozemku st. 1110 k.ú. Heřmanův Městec - pozemek pod garáží 
Monika Erbenová
18.03.15Záměr města č. 11/2015[pdf, 38.03 kB]
pronájem pozemku parcelní číslo 1628/1 díl ,,D" k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
02.03.15Záměr města č. 10/2015[pdf, 35.39 kB]
zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce a.s., Děčín (p. Naňka) 
Monika Erbenová
02.03.15Záměr města č. 9/2015[pdf, 35.41 kB]
zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce a.s., Děčín (p. Skoumalová) 
Monika Erbenová
02.03.15Záměr města č. 8/2015[pdf, 64.98 kB]
zřízení věcného břemene - Obec Vyžice 
Monika Erbenová
23.02.15Záměr města č. 7/2015[pdf, 28.53 kB]
pronájem hájenky ve Slavkovicích č.p. 71 včetně pozemků 
Petr Novák
16.02.15Záměr města č. 6/2015[pdf, 63.50 kB]
pronájem zemědělského pozemku k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
16.02.15Záměr města č. 5/2015[pdf, 108.33 kB]
pronájem zemědělských pozemků k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
16.02.15Záměr města č. 4/2015[pdf, 55.65 kB]
odprodej části pozemku p.č. 582/19 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
16.02.15Záměr města č. 3/2015[pdf, 87.20 kB]
zřízení věcného břemene - služebnosti - pozemek p.č. 2133/1 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
02.02.15Záměr města č. 2/2015[pdf, 77.82 kB]
zřízení věcného břemene - pozemek p.č. 2177/1, 2276, 2381 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
02.02.15Záměr města č. 1/2015[pdf, 56.98 kB]
zřízení služebnosti inženýrské sítě - věcného břemene - poz. p.č. 1107/4 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová

Rok 2014

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
08.12.14Záměr města č. 30/2014[pdf, 82.73 kB]
 
Petra Kratochvílová
25.11.14Záměr města č. 29/2014[pdf, 46.79 kB]
odprodej částí pozemků parcelní číslo 1173/13 a 1173/89 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
21.10.14Záměr města č. 28/2014[pdf, 23.67 kB]
výpůjčka nebytového prostoru v č.p. 288 v Heřmanově Městci 
Monika Erbenová
01.10.14Záměr města č. 27/2014[pdf, 50.52 kB]
pronájem části pozemku parcelní číslo 1104/30 ozn. díl ,,A" v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
11.09.14Záměr města č. 26/2014[pdf, 61.94 kB]
odprodej části pozemku parcelní číslo 1185/5 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
11.09.14Záměr města č. 25/2014[pdf, 44.32 kB]
 
Petra Kratochvílová
03.09.14Záměr města č. 24/2014[pdf, 48.14 kB]
odprodej pozemků v areálu bývalé Sempry II. 
Monika Erbenová
03.09.14Záměr města č. 23/2014[pdf, 48.14 kB]
odprodej pozemků v areálu bývalé Sempry I. 
Monika Erbenová
03.09.14Záměr města č. 22/2014[pdf, 51.59 kB]
pronájem pozemku parcelní číslo 856/25 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
27.08.14Záměr města č. 21/2014[pdf, 51.69 kB]
pronájem části pozemku parcelní číslo 1104/30 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
27.08.14Záměr města č. 20/2014[pdf, 53.83 kB]
směna pozemků - lokalita Pod Nádražím 
Monika Erbenová
26.08.14Záměr města č. 19/2014[pdf, 54.28 kB]
odprodej části pozemku parcelní číslo 1185/5 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.08.14Záměr města č. 18/2014[pdf, 23.50 kB]
pronájem pozemku parcelní číslo 856/27 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.08.14Záměr města č. 17/2014[pdf, 37.81 kB]
odprodej nebytového prostoru a části pozemku st. 336/1 u Medova 
Monika Erbenová
26.08.14Záměr města č. 16/2014[pdf, 23.74 kB]
odprodej bytu v č.p. 627 v Heřmanově Městci 
Monika Erbenová
09.07.14Záměr města č. 15/2014[pdf, 55.93 kB]
pronájem a přenechání do výpůjčky - pozemky u fotbalového hřiště v Heřmanově Městci 
Monika Erbenová
27.06.14Záměr města č. 14/2014[pdf, 37.42 kB]
pronájem částí pozemků parcelní číslo 2188 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
25.06.14Záměr města č. 13/2014[pdf, 23.50 kB]
pronájem pozemku parcelní číslo 856/62 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
17.06.14Záměr města č. 12/2014[pdf, 46.75 kB]
odprodej části pozemku parcelní číslo 593/2 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
17.06.14Záměr města č. 11/2014[pdf, 57.31 kB]
pronájem pozemku parcelní číslo 1628/1 díl ,,C" za výtlačnou kolejí 
Monika Erbenová
20.05.14Záměr města č. 10/2014[pdf, 47.93 kB]
pronájem části pozemku parcelní číslo 1024/18 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
20.05.14Záměr města č. 9/2014[pdf, 61.10 kB]
pronájem pozemku parcelní číslo st. 1183 a části pozemku parcelní číslo 1876/3 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Konopáč 
Monika Erbenová
20.05.14Záměr města č. 8/2014[pdf, 46.07 kB]
pronájem části pozemku parcelní číslo 815/1 v k.ú. Heřmanův Městec - umístění včelích úlů 
Monika Erbenová
20.05.14Záměr města č. 7/2014[pdf, 53.67 kB]
pronájem části pozemku parcelní číslo 2155 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
02.05.14Záměr města č. 6/2014[pdf, 23.40 kB]
pronájem pozemku pod garáží - lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
09.04.14Záměr města č. 5/2014[pdf, 31.67 kB]
odprodej části pozemku parcelní číslo 135/3 v k.ú. Chotěnice 
Monika Erbenová
26.03.14Záměr města č. 4/2014[pdf, 23.39 kB]
pronájem pozemků p.č. 856/36 a p.č. 856/23 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
28.02.14Záměr města č. 3/2014[pdf, 23.39 kB]
pronájem pozemku pod garáží - lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
28.02.14Záměr města č. 2/2014[pdf, 57.11 kB]
pronájem části pozemku - umístění včelích úlů v Konopáči 
Monika Erbenová
27.02.14Záměr města č. 1/2014[pdf, 179.86 kB]
směna pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
Monika Erbenová

Rok 2013

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
04.12.13Záměr města č. 39/2013[pdf, 23.49 kB]
pronájem pozemku pod garáží - lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
27.11.13Záměr města č. 38/2013[pdf, 43.85 kB]
odprodej části pozemku p.č. 2247/7 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
18.11.13Záměr města č. 37/2013[pdf, 23.47 kB]
bezúplatné přenechání chaty v Konopáči, st. pozemku p.č. 906, pozemku p.č. 1875/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
18.11.13Záměr města č. 36/2013[pdf, 40.22 kB]
odprodej části pozemku parcelní číslo st. 336/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
18.11.13Záměr města č. 35/2013[pdf, 37.47 kB]
pronájem pozemků pod garážemi za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
23.10.13Záměr města č. 34/2013[pdf, 66.81 kB]
bezúplatný pronájem pozemku st.p.č. 381 v k.ú. Heřmanův Městec - umístění bezpečnostní cedule 
Monika Erbenová
23.10.13Záměr města č. 33/2013[pdf, 23.44 kB]
bezúplatná výpůjčka nebytových prostor v č.p. 288 (prodloužení smlouvy) 
Monika Erbenová
21.10.13Záměr města č. 32/2013[pdf, 60.22 kB]
pronájem pozemku parcelní číslo 1628/1 ozn. ,,C" za výtlačnou kolejí 
Monika Erbenová
08.10.13Záměr města č. 31/2013[pdf, 22.56 kB]
odprodej objektu bez č.p. v Heřmanově Městci (trafostanice v Jonášově ul.) 
Monika Erbenová
08.10.13Záměr města č. 30/2013[pdf, 23.36 kB]
odprodej pozemků na Ježkovce 
Monika Erbenová
08.10.13Záměr města č. 29/2013[pdf, 23.36 kB]
pronájem pozemků v Konopáči 
Monika Erbenová
24.09.13Záměr města č. 28/2013[pdf, 23.27 kB]
odprodej pozemku parcelní číslo 151/2 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
09.09.13Záměr města č. 27/2013[pdf, 23.19 kB]
pronájem pozemku p.č. 1103/16 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
09.09.13Záměr města č. 26/2013[pdf, 78.37 kB]
směna pozemků - lokalita V Lukách 
Monika Erbenová
29.08.13Záměr města č. 25/2013[pdf, 41.38 kB]
odprodej části pozemku p.č. 2247/7 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
29.08.13Záměr města č. 24/2013[pdf, 30.09 kB]
odprodej části pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Chotěnice 
Monika Erbenová
22.08.13Záměr města č. 23/2013[pdf, 23.29 kB]
pronájem pozemků p.č. 1856/42 a st. p.č. 1264 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
22.08.13Záměr města č. 22/2013[pdf, 63.29 kB]
pronájem zahrádky za výtlačnou kolejí 
Monika Erbenová
09.07.13Záměr města č. 21/2013[pdf, 31.45 kB]
pronájem bytu v č. p. 627 v Jiráskově ulici 
Monika Erbenová
19.06.13Záměr města č. 20/2013[pdf, 77.07 kB]
pronájem pozemků k zemědělskému využití v k.ú. Heřmanův Městec a k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce 
Monika Erbenová
19.06.13Záměr města č. 19/2013[pdf, 942.64 kB]
směna pozemků ve vlastnictví Města Heřmanův Městec za pozemky ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Monika Erbenová
14.06.13Záměr města č. 18/2013[pdf, 73.39 kB]
pronájem pozemku parcelní číslo 1478 díl 7 a stavebního pozemku parcelní číslo 2545 - zahrádkářská lokalita Průhon 
Monika Erbenová
22.05.13Záměr města č. 17/2013[pdf, 49.25 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 862 a pozemkové parcely p.č. 1103/22 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
22.05.13Záměr města č. 16/2013[pdf, 56.53 kB]
pronájem částí pozemkových parcel p.č. 2381 a p.č. 2276 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
13.05.13Záměr města č. 15/2013[pdf, 23.42 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1739/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
30.04.13Záměr města č. 14/2013[pdf, 23.44 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 2201/7 a části pozemkové parcely p.č. 270/4 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
30.04.13Záměr města č. 13/2013[pdf, 35.14 kB]
směna pozemků - lokalita u hotelu Heřman 
Monika Erbenová
30.04.13Záměr města č. 12/2013[pdf, 23.45 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 1024 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
30.04.13Záměr města č. 11/2013[pdf, 23.50 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 856/33 a stavební parcely p.č. 1636, lokalita na Ježkovce 
Monika Erbenová
30.04.13Záměr města č. 10/2013[pdf, 23.21 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1087, lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
10.04.13Záměr města č. 9/2013[pdf, 22.87 kB]
pronájem části pozemku v sídl. U Bažantnice k umístění odkládací schránky 
Monika Erbenová
10.04.13Záměr města č. 8/2013[pdf, 51.63 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 2229 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
18.03.13Záměr města č. 7/2013[pdf, 23.23 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 2201/4 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
28.02.13Záměr města č. 6/2013[pdf, 45.99 kB]
směna pozemků - lokalita u hotelu Heřman 
Monika Erbenová
28.02.13Záměr města č. 5/2013[pdf, 23.25 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 1724/10 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
13.02.13Záměr města č. 4/2013[pdf, 37.88 kB]
odprodej pozemků k výstavbě rodinných domů na Průhoně 
Monika Erbenová
13.02.13Záměr města č. 3/2013[pdf, 23.23 kB]
odprodej pozemku p.č. 1722 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
13.02.13Záměr města č. 2/2013[pdf, 26.45 kB]
odprodej bytu 2+1 Jiráskova ul, Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
13.02.13Záměr města č. 1/2013[pdf, 35.68 kB]
odprodej objektu č.p. 375 Havlíčkova ul, Heřmanův Městec 
Monika Erbenová

Rok 2012

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
23.11.12Záměr města č. 43/2012[pdf, 42.35 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 1588/3 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
23.11.12Záměr města č. 42/2012[pdf, 67.23 kB]
směna částí pozemků - lokalita sídliště V Lukách 
Monika Erbenová
23.11.12Záměr města č. 41/2012[pdf, 46.44 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 183/2 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
23.11.12Záměr města č. 40/2012[pdf, 24.07 kB]
pronájem částí pozemkových parcel v k.ú. Heřmanův Městec (poštovní schránky) 
Monika Erbenová
31.10.12Záměr města č. 39/2012[pdf, 23.39 kB]
výpůjčka nebytového prostoru v č.p. 288 (prodloužení smlouvy o výpůjčce) 
Monika Erbenová
17.10.12Záměr města č. 38/2012[pdf, 28.21 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 856/52 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
17.10.12Záměr města č. 37/2012[pdf, 31.84 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 1588/7 v k.ú. Heřamnův Městec 
Monika Erbenová
17.10.12Záměr města č. 36/2012[pdf, 23.48 kB]
odprodej bytu Jiráskova ul, Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
17.10.12Záměr města č. 35/2012[pdf, 25.17 kB]
odprodej objektu č.p. 375 Havlíčkova ul, Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
25.09.12Záměr města č. 34/2012[pdf, 25.84 kB]
pronájem nebytových prostor v č.p. 6 (přízemí) v Heřmanově Městci 
Monika Erbenová
13.09.12Záměr města č. 33/2012[pdf, 23.41 kB]
bezúplatně přenechat do výpůjčky pozemek p.č. 297/2 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
10.09.12Záměr města č. 32/2012[pdf, 55.39 kB]
směna částí pozemků - lokalita sídliště V Lukách 
Monika Erbenová
05.09.12Záměr města č. 31/2012[pdf, 71.59 kB]
směna částí pozemků - lokalita U Bažantnice 
Monika Erbenová
04.09.12Záměr města č. 30/2012[pdf, 47.70 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 183/3 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
03.09.12Záměr města č. 29/2012[pdf, 25.14 kB]
odprodej objektu č.p. 375 Havlíčkova ul, Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
03.09.12Záměr města č. 28/2012[pdf, 26.29 kB]
odprodej bytu 2+1 Jiráskova ul, Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
03.09.12Záměr města č. 27/2012[pdf, 52.98 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 856/27 - lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
03.09.12Záměr města č. 26/2012[pdf, 29.13 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 1587/20 - lokalita Konopáč 
Monika Erbenová
27.08.12Záměr města č. 24/2012[pdf, 23.46 kB]
pronájem pozemkové a stavební parcely - lokalita Průhon 
Monika Erbenová
27.08.12Záměr města č. 25/2012[pdf, 23.78 kB]
pronájem pozemků k zemědělskému využití 
Monika Erbenová
18.07.12Záměr města č. 23/2012[pdf, 23.26 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/27 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
18.07.12Záměr města č. 22/2012[pdf, 23.27 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1079 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
28.06.12Záměr města č. 21/2012[pdf, 23.24 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1067 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
14.06.12Záměr města č. 20/2012[pdf, 41.40 kB]
odprodej částí pozemkových parcel a směna části parcely v Konopáči 
Monika Erbenová
13.06.12Záměr města č. 18/2012[pdf, 23.25 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1007 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
12.06.12Záměr města č. 19/2012[pdf, 23.25 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1094 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
03.05.12Záměr města č. 17/2012[pdf, 38.45 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 1856/56 a směna části pozemkové parcely p.č. 1846/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
24.04.12Záměr města č. 16/2012[pdf, 23.49 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 1087/45 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
24.04.12Záměr města č. 15/2012[pdf, 32.81 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 2188 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
20.04.12Záměr města č. 14/2012[pdf, 23.26 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/51 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.03.12Záměr města č. 13/2012[pdf, 44.96 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 135/3 k.ú. Chotěnice 
Monika Erbenová
26.03.12Záměr města č. 12/2012[pdf, 23.21 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 2201/10 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
28.02.12Záměr města č. 11/2012[pdf, 23.24 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1116 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
23.02.12Záměr města č. 10/2012[pdf, 48.05 kB]
odprodej částí pozemkových parcel p.č. 1856/56, p.č. 1856/61 a p.č. 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec (směna p.č. 1856/54) 
Monika Erbenová
14.02.12Záměr města č. 9/2012[pdf, 60.52 kB]
odprodej pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Průhon 
Monika Erbenová
14.02.12Záměr města č. 8/2012[pdf, 26.28 kB]
odprodej bytu v č.p. 627 Jiráskova ul., Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
13.02.12Záměr města č. 7/2012[pdf, 42.97 kB]
bezúplatné přenechání do výpůjčky za údržbu pozemkovou parcelu p.č. 233/2 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
13.02.12Záměr města č. 6/2012[pdf, 34.94 kB]
pronájem části pozemkových parcel p.č. 2373 a p.č. 323 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
13.02.12Záměr města č. 5/2012[pdf, 49.33 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 2056/2 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
13.02.12Záměr města č. 4/2012[pdf, 26.52 kB]
pronájem stavebních parcel - lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
13.02.12Záměr města č. 3/2012[pdf, 61.79 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 1856/59, části p.p.č. 1856/56 a části p.p.č. 1856/61 lokalita Konopáč 
Monika Erbenová
03.02.12Záměr města č. 2/2012[pdf, 27.84 kB]
odprodej částí pozemkových parcel p.č. 1856/61 a p.č. 1856/6 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.01.12Záměr města č. 1/2012[pdf, 38.23 kB]
odprodej 1/4 spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 1108/7 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová

Rok 2011

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
21.12.11Záměr města č. 55/2011[pdf, 23.25 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1015 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
21.12.11Záměr města č. 54/2011[pdf, 23.54 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/24 a stavební parcely p.č. 1637 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
21.12.11Záměr města č. 53/2011[pdf, 48.67 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 856/52 a stavební parcely p.č. 1647 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
24.11.11Záměr města č. 52/2011[pdf, 23.25 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1084 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
22.11.11Záměr města č. 51/2011[pdf, 23.48 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 856/29 a st. parcely p.č. 1638 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
22.11.11Záměr města č. 50/2011[pdf, 23.22 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 999 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
21.11.11Záměr města č. 49/2011[pdf, 33.96 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1133/2 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
07.11.11Záměr města č. 48/2011[pdf, 23.25 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 997 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
07.11.11Záměr města č. 47/2011[pdf, 22.52 kB]
pronájem nebytových prostor v č.p. 288 
Monika Erbenová
01.11.11Záměr města č. 46/2011[pdf, 27.90 kB]
odprodej bytu č. 8 v č.p. 627 včetně stavebních pozemků 
Monika Erbenová
26.10.11Záměr města č. 45/2011[pdf, 23.28 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/40 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.10.11Záměr města č. 44/2011[pdf, 31.59 kB]
odprodej části stavební parcely p.č. 1024 a části pozemkové parcely p.č. 1642/6 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.10.11Záměr města č. 43/2011[pdf, 23.26 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1062 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
05.10.11Záměr města č. 42/2011[pdf, 53.37 kB]
přenechat do výpůjčky část pozemkové parcely p.č. 1587/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
05.10.11Záměr města č. 41/2011[pdf, 43.36 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1587/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
04.10.11Záměr města č. 40/2011[pdf, 15.93 kB]
pronájem stavebních parcel - lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
20.09.11Záměr města č. 39/2011[pdf, 26.89 kB]
pronájem stavebních parcel lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
30.08.11Záměr města č. 38/2011[pdf, 26.85 kB]
odprodej bytu č. 8 v č.p. 627 včetně stavebních pozemků 
Monika Erbenová
26.08.11Záměr města č. 37/2011[pdf, 44.65 kB]
pronájem částí pozemkových parcel p.č. 1587/1 a p.č. 1587/6 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.08.11Záměr města č. 36/2011[pdf, 37.71 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 1587/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.08.11Záměr města č. 35/2011[pdf, 15.23 kB]
pronájem stavebních parcel lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
26.08.11Záměr města č. 34/2011[pdf, 12.45 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 999 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
26.08.11Záměr města č. 33/2011[pdf, 12.44 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 1008 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
18.07.11Záměr města č. 32/2011[pdf, 12.10 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1017 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
18.07.11Záměr města č. 31/2011[pdf, 14.53 kB]
pronájem stavebních parcel - lokalita za židoským hřbitovem 
Monika Erbenová
18.07.11Záměr města č. 30/2011[pdf, 12.75 kB]
pronájem stavebních parcel p.č. 1005 a p.č. 1003 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
18.07.11Záměr města č. 29/2011[pdf, 14.49 kB]
odprodej stavebních parcel - lokalita za č.p. 386 , 387 ul. Tylova 
Monika Erbenová
18.07.11Záměr města č. 28/2011[pdf, 12.20 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 1013 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
15.07.11Záměr města č. 27/2011[pdf, 44.21 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/22 v k.ú. Heřmanův Městec - lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
24.06.11Záměr města č. 26/2011[pdf, 13.29 kB]
odprodej stavebních parcel p.č. 1001, p.č. 1002 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
23.06.11Záměr města č. 25/2011[pdf, 12.77 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1016 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
23.06.11Záměr města č. 24/2011[pdf, 16.58 kB]
pronájem stavebních parcel pod garážemi - lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
23.06.11Záměr města č. 23/2011[pdf, 32.77 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 1478 díl 5 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
02.06.11Záměr města č. 22/2011[pdf, 20.86 kB]
pronájem stavebních parcel pod garážemi - lokalita za židovským hřbitovem 
Monika Erbenová
20.05.11Záměr města č. 21/2011[pdf, 18.50 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 598/4 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
20.05.11Záměr města č. 20/2011[pdf, 13.53 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1024 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
20.05.11Záměr města č. 19/2011[pdf, 15.84 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 1639 a pozemkové parcely p.č. 856/30 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
20.05.11Záměr města č. 18/2011[pdf, 13.50 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 996 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
28.04.11Záměr města č. 17/2011[pdf, 30.24 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 998 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
28.04.11Záměr města č. 16/2011[pdf, 24.71 kB]
pronájem nebytových prostor v č.p. 22 v Heřmanově Městci 
Monika Erbenová
27.04.11Záměr města č. 15/2011[pdf, 14.15 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 856/53 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
27.04.11Záměr města č. 14/2011[pdf, 14.01 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/40 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
08.04.11Záměr města č. 13/2011[pdf, 27.97 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 135/3 v k.ú. Chotěnice 
Monika Erbenová
08.04.11Záměr města č. 12/2011[pdf, 27.09 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 2095/3 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
31.03.11Záměr města č. 11/2011[pdf, 28.95 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 2286 a p.č. 1642/7 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
29.03.11Záměr města č. 10/2011[pdf, 30.01 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 216/1 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
29.03.11Záměr města č. 9/2011[pdf, 33.35 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1587/1 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
25.03.11Záměr města č. 8/2011[pdf, 22.79 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 551/1 lokalita Radlín 
Monika Erbenová
25.03.11Záměr města č. 7/2011[pdf, 25.56 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1628/1 díl ,,D" 
Monika Erbenová
25.03.11Záměr města č. 6/2011[pdf, 47.33 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 856/52 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
23.02.11Záměr města č. 5/2011[pdf, 33.91 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 1111/8 lokalita V Lukách 
Monika Erbenová
23.02.11Záměr města č. 4/2011[pdf, 49.73 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 856/11 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
23.02.11Záměr města č. 3/2011[pdf, 32.71 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 1860/3 a stavební parcely p.č. 942 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
28.01.11Záměr města č. 2/2011[pdf, 63.12 kB]
odprodej pozemků - lokalita Průhon 
Monika Erbenová
28.01.11Záměr města č. 1/2011[pdf, 12.89 kB]
bezúplatný převod pozemků k.ú. Chotěnice 
Monika Erbenová

Rok 2010

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
22.12.10Záměr města č. 41/2010[pdf, 53.25 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 1472/7 a stavební parcely p.č. 1661 
Monika Erbenová
22.11.10Záměr města č. 40/2010[pdf, 45.85 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/25 o výměře 398 m2 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
22.11.10Záměr města č. 39/2010[pdf, 41.88 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 165/2 o výměře 240 m2 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
09.11.10Záměr města č. 38/2010[doc, 22.02 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1104/9 k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
09.11.10Záměr města č. 37/2010[pdf, 45.70 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 856/52 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
08.11.10Záměr města č. 36/2010[pdf, 14.20 kB]
pronájem místnosti v č.p. 288 v Heřmanově Městci 
Monika Erbenová
29.10.10Záměr města č. 35/2010[pdf, 47.41 kB]
pronájem pozemku p.č. 856/11 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
27.10.10Záměr města č. 34/2010[pdf, 48.08 kB]
pronájem pozemků - zahrádkářská lokalita Průhon 
Monika Erbenová
25.10.10Záměr města č. 33/2010[pdf, 49.20 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 856/18 a stavební parcely p.č. 2371 
Monika Erbenová
11.10.10Záměr města č. 32/2010[pdf, 25.05 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 165/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
01.10.10Záměr města č. 31/2010[pdf, 54.89 kB]
odprodej budovy č.p. 2, stavební parcely p.č. 41/2 a pozemkové parcely p.č. 245/1 
Monika Erbenová
25.08.10Záměr města č. 30/2010[pdf, 24.16 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 1269 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
25.08.10Záměr města č. 29/2010[pdf, 36.41 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 2162 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
25.08.10Záměr města č. 28/2010[pdf, 56.01 kB]
odprodej pozemků - lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
26.07.10Záměr města č. 27/2010[pdf, 18.98 kB]
odprodat osobní automobil Škoda Felicia 
Petr Novák
02.07.10Záměr města č. 26/2010[pdf, 35.78 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1628/1 ozn. jako díl ,,D" o výměře 520 m2 
Monika Erbenová
22.06.10Záměr města č. 25/2010[pdf, 34.05 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 2162 o výměře cca 14 m2 
Monika Erbenová
17.06.10Záměr města č. 24/2010[pdf, 45.44 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 856/35 o výměře 428 m2 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
17.06.10Záměr města č. 23/2010[pdf, 45.95 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/48 o výměře 359 m2 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
16.06.10Záměr města č. 22/2010[doc, 20.99 kB]
pronájem hájenky ve Slavkovicích č.p. 71 od 1.9.2010 
Monika Erbenová
01.06.10Záměr města č. 21/2010[pdf, 28.79 kB]
odprodej stavební parcely p.č. 82/5 o výměře 29 m2 v k.ú. Licomělice 
Monika Erbenová
26.05.10Záměr města č. 20/2010[pdf, 38.87 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 351/6 a p.č. 350/3 lokalita Konopáč 
Monika Erbenová
17.05.10Záměr města č. 19/2010[pdf, 36.16 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 1173/29 - proluka Pod Nádražím 
Monika Erbenová
17.05.10Záměr města č. 18/2010[pdf, 40.07 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 1173/49 a p.č. 1173/27 - proluka Pod Nádražím 
Monika Erbenová
13.05.10Záměr města č. 17/2010[pdf, 49.24 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 856/5 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
13.05.10Záměr města č. 16/2010[pdf, 31.80 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 2162 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
04.05.10Záměr města č. 15/2010[pdf, 37.05 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1628/1 ozn. jako díl ,,C" a ,,D" u výtlačné koleje 
Monika Erbenová
04.05.10Záměr města č. 14/2010[pdf, 51.35 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1478 ozn. jako díl 5 v zahrádkářské lokalitě Průhon 
Monika Erbenová
30.04.10Záměr města č. 13/2010[pdf, 49.72 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 2095/3 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
30.04.10Záměr města č. 12/2010[pdf, 44.37 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 1831/1 v Konopáči 
Monika Erbenová
30.04.10Záměr města č. 11/2010[pdf, 48.28 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/23 lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
30.04.10Záměr města č. 10/2010[pdf, 40.22 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 2201/10 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
09.04.10Záměr města č. 9/2010[pdf, 50.00 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 1103/21 a stavební parcely p.č. 1365/1 
Monika Erbenová
25.03.10Záměr města č. 8/2010[pdf, 178.45 kB]
pronájem částí pozemků o výměře 0,5 m2 
Monika Erbenová
17.03.10Záměr města č. 7/2010[pdf, 15.81 kB]
bezúplatný převod části pozemkové parcely p.č. 2157 
Monika Erbenová
12.03.10Záměr města č. 6/2010[pdf, 40.30 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 2162 
Monika Erbenová
12.03.10Záměr města č. 5/2010[pdf, 95.25 kB]
odprodej pozemků - lokalita Průhon 
Monika Erbenová
12.02.10Záměr města č. 4/2010[pdf, 206.43 kB]
odprodej pozemkových parcel - lokalita Průhon 
Monika Erbenová
12.02.10Záměr města č. 3/2010[pdf, 38.13 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 1173/80 lokalita Pod Nádražím 
Monika Erbenová
11.02.10Záměr města č. 2/2010[pdf, 29.65 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 950/28 lokalita Chotěnice 
Monika Erbenová
29.01.10Záměr č. 14/2009[pdf, 70.58 kB]
odprodat pozemky v lokalitě Průhon 
Petr Novák
22.01.10Záměr města č. 1/2010[pdf, 51.59 kB]
pronájem pozemkové parcely p.č. 856/51 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová

Rok 2009

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
08.12.09Záměr č. 30/2009[pdf, 46.82 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 856/19 a stavební parcely p.č. 1648 
Monika Erbenová
20.11.09Záměr č. 29/2009[pdf, 41.81 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 1856/58 
Monika Erbenová
09.10.09Záměr č. 28/2009[pdf, 44.98 kB]
odprodej pozemkové parcely p.č. 1856/20 a stavební parcely p.č. 898 
Monika Erbenová
07.10.09Záměr č. 27/2009[pdf, 21.98 kB]
prodej automobilu Škoda 706 MTS 24 
Petr Novák
25.09.09Záměr č. 25/2009[pdf, 39.13 kB]
odprodej části pozemkové parcely p.č. 950/20 
Monika Erbenová
25.09.09Záměr č. 26/2009[pdf, 40.15 kB]
pronájem stavební parcely p.č. 1623 a chaty č. e. 1759 
Monika Erbenová
15.09.09Záměr č. 24/2009[pdf, 42.65 kB]
odprodej pozemkové parcely a stavební parcely - lokalita Konopáč 
Monika Erbenová
15.09.09Záměr č. 23/2009[pdf, 41.98 kB]
odprodej části pozemku p.č. 2246/1 
Monika Erbenová
04.09.09Záměr č. 22/2009[pdf, 58.53 kB]
prodej pozemků - lokalita Ježkovka 
Monika Erbenová
17.07.09Záměr č. 21/2009[pdf, 44.26 kB]
pronájem části pozemku p.č. 1628/3  
Monika Erbenová
24.06.09Záměr č. 20/2009[pdf, 9.81 kB]
pronájem nebytových prostor č.p. 6 náměstí Míru 
Monika Erbenová
24.06.09Záměr č. 19/2009[pdf, 49.95 kB]
pronájem pozemku p.č. 1831/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Monika Erbenová
04.06.09Záměř č. 18/2009[pdf, 23.35 kB]
odprodat parcely č. 1860/5 a st.1290 v k.ú. Heřmanův Městec 
Petr Novák
29.05.09Záměr č. 17/2009[pdf, 31.61 kB]
odprodat parc. č. 856/42 a st.1654 v k.ú. Heřmanův Městec 
Petr Novák
29.05.09Záměr č.16/2009[pdf, 27.13 kB]
odprodat část parc. č. 101/1 v k.ú. Heřmanův Městec 
Petr Novák
26.05.09Záměr č. 15/2009[pdf, 37.48 kB]
pronajmout části pozemků v lokalitě u nádraží 
Petr Novák
25.05.09Záměr č. 14/2009[pdf, 112.26 kB]
odprodej pozemků - lokalita Průhon 
Monika Erbenová
30.04.09Záměr č. 13/2009[pdf, 42.42 kB]
odprodat část pozemkové parcely č. 1456/6 v k.ú. Heřmanův Městec (Na Průhoně) 
Petr Novák
30.04.09Záměr č. 12/2009[pdf, 35.15 kB]
pronajmout část pozemku parc.č.2095/3 v k.ú. Heřmanův Městec (U Hřiště) 
Petr Novák
29.04.09Záměr č. 11/2009[pdf, 55.91 kB]
pronajmout volné pozemkové parcely v zahrádkářské kolonii Na Ježkovce 
Petr Novák
20.03.09záměr č 9 2009[c_9, 21.58 kB]
pronajmout části pozemkových parcel 1083 a 1333 
Václav Dostál
20.03.09záměr č 9 2009[c_9, 21.58 kB]
pronajmout části pozemků 1083 a 1333/8 
Václav Dostál
20.03.09Záměr č. 10/2009[pdf, 29.12 kB]
odprodat pozemet p.č. 856/37 a č. 2375 
Václav Dostál
20.03.09Záměr č. 9/2009[pdf, 21.58 kB]
pronajmout části pozemků 10830 a 1333/8 
Václav Dostál
19.03.09Záměr č. 8/2009[pdf, 254.32 kB]
pronajmout nebyt. prostory v č.p. 6 
Václav Dostál
10.03.09Záměr č. 7/2009[pdf, 32.79 kB]
pronajmout části pozemků 144/1 a 2388 v lokalitě u Nádraží 
Václav Dostál
24.02.09Záměr č 6[pdf, 38.95 kB]
odprodat objekt skladu Za Pektinou 
Václav Dostál
18.02.09Záměr města č. 5[pdf, 18.28 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 598/4 
Václav Dostál
11.02.09Záměr města č.04/2009[pdf, 69.88 kB]
Odprodat pozemkové parcely v lokalitě Průhon 
webmaster
19.01.09Záměr města č.03/2009[pdf, 27.05 kB]
Odprodat parcely č. 856/34 a st.1634 v k.ú. Heřmanův Městec 
Václav Dostál
19.01.09Záměr města č.02/2009[pdf, 36.95 kB]
Odprodat pozemkovou parcelu p.č. 133/1 o výměře cca 560 m2 za cenu podle úředního odhadu, v katastrálním území Chotěnice 
Václav Dostál
19.01.09Záměr města č.01/2009[pdf, 18.96 kB]
Pronajmout část střechy cca 1 m2 u č.p. 447 Na Průhoně  
Václav Dostál

Rok 2008

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
26.11.08Záměr města č.23/2008[pdf, 20.02 kB]
Pronájem prostor ve Sportovní hale H.Městec vč. restauračního zařízení. 
webmaster
12.11.08Záměr města č.22/2008[pdf, 76.81 kB]
Odprodej pozemkové parcely v katastrálním území Chotěnice 
webmaster
12.11.08Záměr města č.21/2008[pdf, 79.67 kB]
Odprodej pozemkových parcel v katastrálním území a obci Heřmanův Městec 
webmaster
12.11.08Záměr města č.20/2008[pdf, 102.81 kB]
Odprodat jednotlivé pozemky v lokalitě Průhon 
webmaster
15.10.08Záměr města č.19/2008[pdf, 74.93 kB]
Odprodat pozemkovou parcelu p.č. 856/54 v k.ú. Heřmanův Městec, lokalita Ježkovka. 
webmaster
05.09.08Záměr města č.18/2008[pdf, 55.09 kB]
Odprodat části pozemkových parcelu v k.ú. Heřmanův Městec. 
webmaster
21.08.08Záměr města č.17/2008[pdf, 87.11 kB]
Odprodat pozemkovou parcelu p.č.1754/1 o výměře 469 m2 v k.ú. Heřmanův Městec. 
webmaster
27.06.08Záměr města č.16/2008[pdf, 107.89 kB]
Pronajmout část pozemku p.č.2189 o výměře 3 m2 v k.ú. Heřmanův Městec, Čáslavská ulice. 
webmaster
06.06.08Záměr města č.15/2008[pdf, 85.83 kB]
Pronajmout část pozemkové parcely p.č.1173/149 o výměře 600 m2 v k.ú. Heřmanův Městec, lokalita Pod Nádražím. 
webmaster
06.06.08Záměr města č.14/2008[pdf, 85.57 kB]
Pronajmout část pozemkové parcely p.č.856/47 o výměře 387 m2 v k.ú. Heřmanův Městec, lokalita Ježkovka. 
webmaster
29.05.08Záměr města č.13/2008[pdf, 81.05 kB]
Pronajmout půdní prostor cca 2 m2 a část střechy, cca 1m2 v č.p.447 Na Pankráci, Heřmanův Městec 
webmaster
02.05.08Záměr města č.12/2008[pdf, 65.71 kB]
Pronajmout část pozemkové parcely v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
02.05.08Záměr města č.11/2008[pdf, 255.72 kB]
Pronajmout pozemkové parcely v katastrálním území Chotěnice za účelem sekání trávy 
webmaster
02.05.08Záměr města č.10/2008[pdf, 37.63 kB]
Odporodat část pozemkové parcely č.174/1 o výměře 70 m2 za cenu 94 Kč/m2 v katastrálním území Chotěnice 
webmaster
02.05.08Záměr města č.09/2008[pdf, 39.50 kB]
Odporodat část pozemkové parcely č.174/1 o výměře 20 m2 za cenu 94 Kč/m2 v katastrálním území Chotěnice 
webmaster
02.05.08Záměr města č.08/2008[pdf, 71.48 kB]
Odporodat část pozemkové parcely č.49 díl A o výměře 330 m2 za cenu 680 Kč/m2 v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
06.03.08Záměr města č.07/2008[pdf, 79.17 kB]
Odporodat stavební parcelu č.1635 o výměře 22 m2 za cenu 245 Kč/m2 v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
06.03.08Záměr města č.06/2008[pdf, 115.55 kB]
Odporodat pozemkovou parcelu p.č.165/6 o výměře 1049 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
26.02.08Záměr města č.05/2008[pdf, 22.95 kB]
Odprodat požární dopravní automobil AVIA A 30 K 
webmaster
26.02.08Záměr města č.04/2008[pdf, 85.03 kB]
pronajmout části pozemkových parcel p.č. 1477 1478 díl 5 o celkové výměře 420 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec - zahrádkářská kolonie Průhon. 
webmaster
12.02.08Záměr města č.03/2008[pdf, 63.56 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 1856/41 o výměře 324 m2 a stavební pozemek č.1263 o výměře 71 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
15.01.08Záměr města č.02/2008[pdf, 121.14 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 57/22 v katastrálním území Heřmanův Městec za min. cenu 710,- Kč/m2. 
webmaster
15.01.08Záměr města č.01/2008[pdf, 93.64 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 856/61 a 856/10 v katastrálním území Heřmanův Městec za cenu 171,- Kč/m2. 
webmaster

Rok 2007

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
04.12.07Záměr města č.28/2007[pdf, 230.74 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 582/11 v katastrálním území Heřmanův Městec, lokalita Ježkovka 
webmaster
26.11.07Záměr města č.27/2007[pdf, 51.93 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1097/5 v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
26.11.07Záměr města č.26/2007[pdf, 48.06 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1173/126 v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
26.11.07Záměr města č.25/2007[pdf, 58.26 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1644/1 v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
11.10.07Záměr města č.24/2007[pdf, 221.00 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1173/126 v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
11.10.07Záměr města č.23/2007[pdf, 258.11 kB]
pronajmout část pozemkové parcely p.č. 2373 v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
09.10.07Záměr města č.22/2007[pdf, 96.98 kB]
pronajmout volné pozemkové parcely v zahrádkářské kolonii v lokalitě Konopáčská - u výtlačné koleje, k užívání jako zahrádky 
webmaster
09.10.07Záměr města č.21/2007[pdf, 128.59 kB]
pronajmout volné pozemkové parcely v zahrádkářské kolonii Ježkovce, k užívání jako zahrádky 
webmaster
10.09.07Záměr města č.20/2007[pdf, 413.33 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 856/26 o výměře 415 m2 za cenu 171,- Kč/m2 a stavební parcelu p.č. 1643 o výměře 16 m2 za cenu 245,- Kč/m2 vše v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
10.09.07Záměr města č.19/2007[pdf, 471.75 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 1856/47 o výměře 440 m2 za cenu 171,- Kč/m2 a stavební parcelu p.č. 1179 o výměře 64 m2 za cenu 245,- m2 vše v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
30.08.07Záměr města č.18/2007[pdf, 291.17 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 753/4 o výměře 326 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec, která je vedena jako zahrada, za cenu 171,- Kč/m2 
webmaster
21.08.07Záměr města č.17/2007[pdf, 332.96 kB]
pronajmout část pozemkové parcely p.č. 135/18 v katastrálním území Chotěnice.  
webmaster
21.08.07Záměr města č.16/2007[pdf, 349.61 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 135/9 o výměře 2009 m2, v katastrálním území Chotěnice. 
webmaster
21.08.07Záměr města č.15/2007[pdf, 427.72 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 577/3 o výměře 22 m2, která je vedena jako ostatní komunikace, v katastrálním území Chotěnice, za cenu 115,- Kč/m2. 
webmaster
12.06.07Záměr města č.14/2007[pdf, 88.42 kB]
Odprodat části pozemnkové parcely p.č. 1173/80 označené p.č. 1173/165 o výměře 65 m2 a p.č. 1173/164 o výměře 63 m2 v k.ú. Heřmanův Městec v lokalitě Pod Nádražím za cenu 171,- Kč/m2 
webmaster
30.05.07Záměr města č.13/2007[pdf, 98.13 kB]
Odprodat pozemkovou parcelu p.č.1045/108 o výměře 1741 m2 v k.ú. Heřmanův Městec v lokalitě U Hřiště. 
webmaster
24.05.07Záměr města č.12/2007[pdf, 65.50 kB]
Odprodat stavební pozemek p.č.1014 o výměře 18 m2 v k.ú. Heřmanův Městec za cenu 215,- Kč/m2. 
webmaster
24.05.07Záměr města č.11/2007[pdf, 69.68 kB]
Odprodat část pozemkové parcely p.č.1173/126 o výměře cca 90m2 v k.ú. Heřmanův Městec v lokalitě Pod Nádražím za cenu 171,- Kč/m2. 
webmaster
02.05.07Záměr města č.10/2007[pdf, 84.91 kB]
Pronajmout stojan pro umístění reklamy a část pozemku p.č. 270/5 na němž je stojan umístěn, v ulici U Bažantnice, vše v k.ú. Heřmanův Městec.  
webmaster
02.05.07Záměr města č.09/2007[pdf, 85.08 kB]
Pronajmout nebytové prostory cca 115 m2 v dvojdomku č.p. 806/807 na pozemcích st.p.č. 505/1 a 505/2 v Havlíčkově ulici.Jedná se krátkodobý pronájem do 31.12.2007.  
webmaster
26.04.07Záměr města č.08/2007[pdf, 349.72 kB]
Pronajmout objekt bývalé kotelny u bytových domů č.p. 729 – 731 a stavební parcelu p.č. 1236 o výměře 124 m2 v Jiráskově ulici v Heřmanově Městci. 
webmaster
25.04.07Záměr města č.07/2007[pdf, 65.98 kB]
Odprodat pozemkovou parcelu p.č.1173/36 o výměře 181 m2 v Heřmanově Městci, lokalita Pod Nádražím. 
webmaster
25.04.07Záměr města č.06/2007[pdf, 111.76 kB]
Pronajmout volné pozemkové parcely v kolinii na Ježkovce v Heřmanově Městci. 
webmaster
25.04.07Záměr města č.05/2007[pdf, 113.26 kB]
Odprodat objekt bývalé kotelny u bytových domů č.p. 729 – 731 a stavební parcelu p.č. 1236 o výměře 126 m2 v Jiráskově ulici v Heřmanově Městci. 
webmaster
17.04.07Záměr města č.04/2007[pdf, 93.42 kB]
odprodat specielní automobil samosběr IFA W 50L/RK, minimálně za cenu stanovenou úředním odhadem. 
webmaster
17.04.07Záměr města č.03/2007[pdf, 91.82 kB]
odprodat požární dopravní automobil DA12 - AVIA - A 31 K15, minimálně za cenu stanovenou úředním odhadcem. 
webmaster
17.04.07Záměr města č.02/2007[pdf, 106.09 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 1876/3 o výměře 485 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec, v chatové oblasti Konopáč. 
webmaster
16.02.07Záměr města č.01/2007[pdf, 21.83 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 2223/4 v katastrálním území Heřmanův Městec za cenu 720,- Kč/m2. 
webmaster

Rok 2006

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
21.12.06Záměr města č.32/2006[pdf, 431.92 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1879/2 o výměře cca 265 m2 parcelu v katastrálním území Heřmanův Městec za cenu 164 Kč/m2. 
webmaster
06.12.06Záměr města č.31/2006[pdf, 206.67 kB]
pronajmout zemědělské pozemky - pozemkové parcely dle seznamu v katastrálníchúzemích Heřmanův Městec, Chotěnice a Kostelec u Heřmanova Městce. 
webmaster
16.11.06Záměr města č.30/2006[pdf, 472.11 kB]
pronajmout pozemkové parcely č. 322/1 a č. 323 o celkové výměře 605 m2, v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
16.11.06Záměr města č.29/2006[pdf, 617.05 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu č. 856/16 o výměře 374 m2 a stavební parcelu č. 1650 o výměře 18 m2, v zahrádkářské kolonii Na Ježkovce, katastrální území Heřmanův Městec. 
webmaster
16.11.06Záměr města č.28/2006[pdf, 167.59 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu č. 856/41 o výměře 356 m2 v zahrádkářské kolonii Na Ježkovce, katastrální území Heřmanův Městec . 
webmaster
12.10.06Záměr města č.27/2006[pdf, 150.26 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 856/10 o výměře 389 m2 v zahrádkářské kolonii Na Ježkovce, v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
03.10.06Záměr města č.26/2006[pdf, 828.71 kB]
odprodat objekty města v lokalitě Za Pektinou na pozemkové parcele p.č. 1644/3 a stavební parcele č. 1428 v katastrálním území Heřmanův Městec prostřednictvím realitní kanceláře společně se spoluvlastníky těchto pozemků. 
webmaster
20.09.06Záměr města č.25/2006[pdf, 217.02 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1550 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec - Konopáč. 
webmaster
13.09.06Záměr města č.24/2006[pdf, 225.40 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 126 o výměře 129 m2, pozemkovou parcelu p.č. 133/3 o výměře 307 m2 a pozemkovou parcelu p.č. 132/2 o výměře 1121 m2, vše v katastrálním území Chotěnice. 
webmaster
13.09.06Záměr města č.23/2006[pdf, 167.55 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 1856/8 o výměře 555 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec - Konopáč. 
webmaster
23.08.06Záměr města č.22/2006[pdf, 699.18 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 856/5 o výměře 394 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec, zahrádkářská kolonie Na Ježkovce. 
webmaster
23.08.06Záměr města č.21/2006[pdf, 165.33 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 856/38 o výměře 516 m2 a stavební parcelu p.č. 1641 o výměře 17 m2, vše v katastrálním území Heřmanův Městec, zahrádkářská kolonie Na Ježkovce. 
webmaster
23.08.06Záměr města č.20/2006[pdf, 657.52 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1587/3 o výměře cca 60 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec, místní část Konopáč. 
webmaster
23.08.06Záměr města č.19/2006[pdf, 102.67 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 205/3 o výměře 133 m2 v katastrálním území Chotěnice. 
webmaster
27.06.06Záměr města č.18/2006[pdf, 347.24 kB]
pronajmout část stavební parcely č. 64 ( průjezd ) o výměře 1 m2 a část pozemkové parcely p.č. 2187/1 o výměře 2 m2 na náměstí Míru, vše v katastrálním území Heřmanův Městec 
webmaster
21.06.06Záměr města č.17/2006[pdf, 192.14 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 1856/38 o výměře 299 m2 a stavební parcelu p.č. 1259 o výměře 62 m2, vše v katastrálním území Heřmanův Městec, lokalita Konopáč. 
webmaster
21.06.06Záměr města č.16/2006[pdf, 232.52 kB]
odprodat pozemkové parcely p.č. 126 o výměře 129 m2 a 132/2 o výměře 1121 m2 a pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 133/3 o výměře 307 m2, vše v katastrálním území Chotěnice. 
webmaster
21.06.06Záměr města č.15/2006[pdf, 250.63 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 856/53 v zahrádkářské kolonii Na Ježkovce, katastrální území Heřmanův Městec, na dobu určitou do 31.12.2010. 
webmaster
08.06.06Záměr města č.14/2006[pdf, 85.07 kB]
odprodat vozidla MěÚ: ŠKODA FELICIA EFF 61, ŠKODA FORMAN 135, AGM VARIANT. Prodej se uskuteční obálkovou metodou 
webmaster
29.05.06Záměr města č.13/2006[pdf, 505.05 kB]
odprodat část stavební parcely p.č. 604/2 o výměře cca 57 m2 v ulici Barákova, katastrální území Heřmanův Městec. 
webmaster
11.05.06Záměr města č.12/2006[pdf, 68.47 kB]
bezúplatně převést Kabinový systém buněk v areálu Ježkovka na SK Heřmanův Městec z důvodu jejich pořízení na vlastní náklady SK Heřmanův Městec 
webmaster
11.05.06Záměr města č.11/2006[pdf, 117.30 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 2178 o výměře 5 m2, v katastrálním území Heřmanův Městec, firmě Dymák Restaurant s.r.o. na dobu určitou od 1.6.2006 do 30.9.2006. 
webmaster
11.05.06Záměr města č.10/2006[pdf, 191.71 kB]
pronajmout část pozemkové parcely p.č. 1103/4 o výměře 1522 m2, v katastrálním území Heřmanův Městec, Prvnímu Heřmanoměsteckému bytovému družstvu na dobu neurčitou. 
webmaster
11.05.06Záměr města č.09/2006[pdf, 792.87 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 598/12 o výměře 508 m2 a stavební parcelu p.č. 1646 o výměře 26 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec panu Pavlu Tatarkovi na dobu určitou do 31.12.2010. 
webmaster
03.03.06Záměr města č.08/2006[pdf, 166.47 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 1045/105 o výměře 153 m2 v lokalitě U Hřiště, katastrální území Heřmanův Městec. 
webmaster
15.02.06Záměr města č.07/2006[pdf, 109.41 kB]
směnit část pozemkové parcely města p.č. 667 (původ PK) o výměře cca 900 m2 za část pozemkové parcely p.č. 660/2 o stejné výměře, vše v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
15.02.06Záměr města č.06/2006[pdf, 448.01 kB]
pronájem části pozemkové parcely p.č. 890 v katastrálním území Heřmanův Městec na dobu určitou do 31.12.2025. 
webmaster
15.02.06Záměr města č.05/2006[pdf, 579.26 kB]
pronajmout část pozemkové parcely p.č. 1739/1 (hřbitov) o výměře 1 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
15.02.06Záměr města č.04/2006[pdf, 124.07 kB]
pronajmout stavební parcelu p.č. 2385 o výměře 483 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem. 
webmaster
14.02.06Záměr města č.03/2006[pdf, 150.30 kB]
odprodat části stavebních parcel p.č. 503 a p.č. 502 a část pozemkové parcely p.č. 245, vše o celkové výměře cca 480 m2 v Havlíčkově ulici, katastrální území Heřmanův Městec. 
webmaster
24.01.06Záměr města č.02/2006[pdf, 161.12 kB]
pronajmout část pozemkové parcely p.č. 1133/2 - tenisové kurty, v katastrálním území Heřmanův Městec, dosavadnímu nájemci Tělovýchovné jednotě JISKRA Heřmanův Městec do 31.12.2020. 
webmaster
20.01.06Záměr města č.01/2006[pdf, 180.31 kB]
odprodat pozemkovou parcelu p.č. 1045/106 o výměře 187 m2, v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster

Rok 2005

ODDOKUMENTZVEŘEJNIL
19.12.05Záměr města č.48/2005[pdf, 73.58 kB]
odprodat jednotilvé pozemky v lokalitě U Hřiště 
webmaster
19.12.05Záměr města č.47/2005[pdf, 68.24 kB]
pronajmout části nebytového prostoru v objektu navazujícím na městský hřbitov o výměře 22 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
08.11.05Záměr města č.46/2005[pdf, 302.36 kB]
pronajmout díl č. 9 pozemkové parcely p.č. 1478 o výměře 470 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
08.11.05Záměr města č.45/2005[pdf, 336.59 kB]
pronajmout část pozemkové parcely p.č. 1628/1 o výměře 466 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
08.11.05Záměr města č.44/2005[pdf, 318.54 kB]
odprodat pozemkové parcely p.č. 743/9 a 743/12 o celkové výměře 288 m2 v katastrálním území Licomělice. 
webmaster
08.11.05Záměr města č.43/2005[pdf, 360.19 kB]
směnit část pozemkové parcely p.č. 1739/3 v majetku města za část pozemkové parcely p.č. 1753/6 v soukromém vlastnictví a
odprodat zbývající část pozemkové parcely p.č. 1739/3 navazující na směňované části vše v lokalitě u hřbitova, v katastrálním území Heřmanův Městec.  
webmaster
08.11.05Záměr města č.42/2005[pdf, 431.50 kB]
odprodat pozemkové parcely p.č. 1856/15 a 2052/16 o celkové výměře 1675 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec dosavadnímu uživateli za 1.000,- Kč. 
webmaster
21.10.05Záměr města č.41/2005[pdf, 218.03 kB]
pronajmout pozemkovou parcelu p.č. 4 o výměře 363 m2 v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
21.10.05Záměr města č.40/2005[pdf, 395.55 kB]
pronajmout pozemkové parcely p.č. 126 o výměře 126 m2, 132/2 a 133/3 o celkové výměře 663 m2 v katastrálním území Chotěnice. 
webmaster
21.10.05Záměr města č.39/2005[pdf, 203.97 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1739/3 o výměře cca 400 m2, lokalita u hřbitova, v katastrálním území Heřmanův Městec tak, aby zůstal zachován pás široký min. 9 m pro budoucí výstavbu komunikace. 
webmaster
21.10.05Záměr města č.38/2005[pdf, 240.92 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1173/80 v lokalitě Pod Nádražím, katastrální území Heřmanův Městec s tím, že zůstane uprostřed proluky zachována spojovací komunikace o minimální šíři 3,5 m. 
webmaster
19.10.05Záměr města č.37/2005[pdf, 118.26 kB]
Město Heřmanův Městec nabízí do pronájmu dům čp. 411 se stavební parcelou p.č. 614 o výměře 495 m2 v Hálkově ulici v Heřmanově Městci, kde se nachází byt I. kategorie o velikosti 3 + 1 o výměře 64,50 m2. K dispozici je sklep a půda. K domu náleží pozemková parcela p.č. 1739/5 o výměře 701 m2, kterou lze využít jako zahradu. 
webmaster
19.10.05Záměr města č.36/2005[pdf, 151.03 kB]
odprodat jednotlivé pozemky v lokalitě U Hřiště pod pořadovými čísly 
webmaster
19.10.05Záměr města č.35/2005[pdf, 247.82 kB]
odprodat jednotlivé pozemky v lokalitě „ židovské město “ dle územního projektu zóny s tím, že lze spojit i více pozemků do jedné stavební parcely. 
webmaster
26.09.05Záměr města č.34/2005[pdf, 174.17 kB]
odprodat jednotlivé pozemky v lokalitě „ židovské město “ dle územního projektu zóny s tím, že lze spojit i více pozemků do jedné stavební parcely. 
webmaster
23.09.05Záměr města č.33/2005[pdf, 170.07 kB]
odprodat část pozemkové parcely p.č. 1173/80 v lokalitě Pod Nádražím, katastrální území Heřmanův Městec s tím, že zůstane uprostřed proluky zachována spojovací komunikace o minimální šíři 3,5 m. 
webmaster
23.09.05Záměr města č.32/2005[pdf, 69.44 kB]
odprodat byt č. 1 v čp. 825 do vlastnictví dosavadnímu nájemci paní Haně Němcové, bytem V Lukách 825, Heřmanův Městec.  
webmaster
20.09.05Záměr města č.31/2005[pdf, 745.56 kB]
pronájem domu čp. 411 se stavební parcelou p.č. 614 o výměře 495 m2 v Hálkově ulici v Heřmanově Městci, kde se nachází byt I. kategorie o velikosti 3 + 1 o výměře 64,50 m2. K dispozici je sklep a půda. K domu náleží pozemková parcela p.č. 1739/5 o výměře 701 m2, kterou lze využít jako zahradu. 
webmaster
09.09.05Záměr města č.30/2005[pdf, 70.37 kB]
odprodat byt č. 1 v čp. 824 do vlastnictví dosavadním nájemcům manželům Květoslavě a Stanislavovi Lanovým, bytem V Lukách 824, Heřmanův Městec. 
webmaster
09.09.05Záměr města č.29/2005[pdf, 160.07 kB]
Reálně rozdělit pozemkovou parcelu p.č. 1111/24, sídliště V Lukách tak, že město bude vlastníkem nově vzniklé pozemkové parcely p.č. 1111/26 o výměře 86 m2, vše v katastrálním území Heřmanův Městec. 
webmaster
09.09.05Záměr města č.28/2005[pdf, 166.05 kB]
odprodat jednotlivé pozemky v lokalitě U Hřiště  
webmaster
25.08.05Záměr města č.27/2005[pdf, 32.59 kB]
Pronajmout část pozemkové parcely p.č. 202/1 v katastrálním území Heřmanův Městec za účelem uskladnění palivového dříví. 
webmaster
25.08.05Záměr města č.26/2005[pdf, 31.29 kB]
Odprodat objekt čp. 910 se stp.č. 605/2 a pozemkovou parcelou p.č. 1777/4, v katastrálním území Heřmanův Městec stávajícím nájemcům. 
webmaster
22.07.05Záměr města č.25/2005[pdf, 66.26 kB]
Odprodat bytovou jednotku č. 5 v domě čp. 824 v sídlišti V Lukách současnému nájemci bytu. 
webmaster
22.07.05Záměr města č.24/2005[pdf, 66.26 kB]
Odprodat část pozemkové parcely p.č. 114/1 o výměře 904 m2, v katastrálním území Heřmanův Městec, lokalita Pod Pankrácí pro výstavbu rodinného domu na základě urbanistiské studie. 
webmaster