PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Elektronická podatelna MěÚ H.Městec

Podatelna je informačním místem pro podávání písemných návrhů, petic, žádostí o zpřístupnění informací a pro podávání opravných prostředků proti rozhodnutí MěÚ.

Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30. 8. 2001 zřizuje Městský úřad Heřmanův Městec k 1. 10. 2001 elektronickou podatelnu a vydává následující informace

Elektronická podatelna

mailepodatelna@mesto-hm.cz

pozn.: pouze pro podání opatřená elektronickým podpisem

Formáty datových zpráv

txt, htm, html, xml, rtf, pdf, jpg, gif, doc, ...

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců

do dokončení procesu akreditace certifikační autority nelze zřídit

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů

podatelna: Pavla Kozlová

Příjem podání na technickém nosiči dat (disketa 3,5', CD-ROM)

podatelna: Pavla Kozlová