PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Sběrný dvůr V Lukách

Provozní doba:

 • PONDĚLÍ zavřeno
 • ÚTERÝ 15:00 - 17:00
 • STŘEDA zavřeno
 • ČTVRTEK 15:00 - 17:00
 • PÁTEK zavřeno
 • SOBOTA 08:00 - 11:00
 • NEDĚLE zavřeno

Provozovatelem je město EKO Hlinecko. Občané mohou po předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad zdarma odložit tyto druhy vytříděného odpadu:

Ve sběrném dvoře je možné bezplatně uložit:

 • vytříděný odpad ze zeleně - kompostovatelný (zahrádky)
 • nekompostovatelný odpad (větve)
 • vytříděné sklo, plastový a kovový odpad, papír, hadry (odstranit zipy, knoflíky, kovové spony)
 • rozměrný odpad, mimo stavební suti, který nelze odložit do popelnice (nábytek, koberce, televizory, ledničky ap.)

Ve sběrném dvoře je možné za poplatek uložit:

 • stavební odpad (předtříděný)
 • lepenku obsahující asfalt a dehet
 • asbestové materiály
 • pneumatiky

Sběrná místa pro ostatní odpad

 • Drobné elektrospotřebiče, nabíječky, mobilní telefony, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, rádia, fotoaparáty, kamery -> INFOCENTRUM - STARÁ RADNICE č.p. 22
 • Vyřazené a nespotřebované léky -> LÉKÁRNY
 • Pneumatiky -> PNEUSERVIS
 • Použité a vybité akumulátory -> INFOCENTRUM nebo PRODEJNY PRODÁVAJÍCÍ NOVÉ AKUMULÁTORY (Elektro Čejka, Holub)
 • Elektrospotřebiče, zářivky, výbojky -> PRODEJNY PRODÁVÁJÍCÍ NOVÉ