PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Povinně zveřejňované informace - standard ISVS

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název:

Město Heřmanův Městec

2. Důvod a způsob založení

Právní subjektivita města Heřmanův Městec je dána zákonem zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

adresa: MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
telefon: +420 469 660 340
fax: +420 469 696 114
web site: www.hermanuv-mestec.cz

maile-mail: meu@mesto-hm.cz

mailel.podatelna: epodatelna@mesto-hm.cz

starosta: Josef Kozel, tel: +420 469 660 340, josef.kozel@mesto-hm.cz
místostarosta: Otakar Volejník, tel: +420 469 660 343, otakar.volejnik@mesto-hm.cz
tajemník: Ing. Ivana Jankovská, tel: +420 469 660 341, ivana.jankovska@mesto-hm.cz

5. Případné platby můžete poukázat:

Komerční banka Chrudim, 19-1626531/0100

6. IČO:

00270041

7. DIČ:

CZ00270041

8. Rozpočty města

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

17. Seznam organizací

příspěvkové organizace:

rozpočtové organizace:

  • město nemá

organizační složky: