PŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ


INFORMAČNÍ PORTÁL MĚSTA
HEŘMANŮV MĚSTEC

WWW.HERMANUV-MESTEC.CZPŘIPRAVUJEME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI - PROSÍME O STRPENÍ

Smlouvy s okolními obcemi

Seznam uzavřených veřejnoprávních smluv o projednání přestupků s obcemi podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

  • Město Heřmanův Městec - obec Morašice, od 18.4. 2003
  • Město Heřmanův Městec - obec Lány, od 13.3. 2007
  • Město Heřmanův Městec - obec Podhořany u Ronova, od 13.1. 2003
  • Město Heřmanův Městec - obec Úherčice, od 29.1. 2003
  • Město Heřmanův Městec - obec Míčov - Sušice, od 17.1. 2003
  • Město Heřmanův Městec - obec Vyžice, od 27.1. 2003
  • Město Heřmanův Městec - obec Hošťalovice, od 13.1. 2003
  • Město Heřmanův Městec - obec Mladoňovice, od 24.4. 2003
  • Město Heřmanův Městec - obec Kostelec u Heřmanova Městce, od 28.1. 2003
  • Město Heřmanův Městec - obec Vápenný Podol, od 3.2. 2003

Seznam veřejnoprávních smluv
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech

1. Vyžice, 27.7.2012
2. Podhořany u Ronova, 16.10.2012
3. Míčov - Sušice, 17.10.2012
4. Morašice, 29.1.2013
5. Úherčice, 1.2.2013
6. Lány, 13.3.2013
7. Hošťalovice, 20.3.2013
8. Vápenný Podol, 22.5.2014